Aktuality

PODPOŘME NADAČNÍ FOND CHARON

Nadační fond Charon vznikl na podporu lidí, kteří se ocitli – souhrou okolností, vinou těžké nemoci či selháním státní správy – v nedůstojných existenčních podmínkách. Věnuje se především osobnostem nezávislé scény, které svými životními postoji rozšiřovaly hranice svobodného prostoru a tím hájily i naše individuální svobody.

www.charon-fond.cz

ČÍSLO ÚČTU: 59021930/8030

Nedělejme žádné dobré skutky, zůstaňme jen věrni sami sobě.

Více...