Moving Station je jedním ze sedmi míst plzeňské Noci Literatury 2019 / Aktuality

Noc literatury nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. V letošním roce bude v Plzni číst sedm interpretů na sedmi zajímavých místech 9. května od 18 do 23 hodin. Každé místo, každých třicet minut stejný text, tudíž můžete začít na jakémkoliv místě a objevovat texty v libovolném pořadí.

Stejně jako v loňských letech bude naše noční literární pouť Plzní také soutěží – navštivte alespoň 5 ze 7 míst, sbírejte razítka a soutěžní kartu přineste do sobotního dopoledne na vrátnici SVK PK do označeného boxu. Všichni účastnící obdrží drobné odměny, na 10 vylosovaných čekají zajímavé ceny od všech partnerů Noci literatury v Plzni. Losování proběhne 11. 5. v 11:00.

Jako bonus naleznete v programu NL originální kartu na sbírání podpisů interpretů.

Moving station, divadelní sál, Kamila Špráchalová, Tamás Jónás: Tatitatitati, Maďarsko.

Těšíme se na viděnou!

KDE? KDO? CO?

Studijní a vědecká knihovna PK, Ellen Makumbirofa, Ida Jessenová: Nový čas, Dánsko

Knihovna města Plzně, studovna, Petr Batěk, Bejamin Black, Zkrotit vlka, Irsko

Plzeňské biskupství, biskupský salonek, Mons. Tomáš Holub, Ilona Ferková: Ještě jedno, Lído!), romská literatura

Západočeská galerie, sklepní vinárna, Petr Jančařík, Simon Mawer: Pražské jaro, Velká Británie

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, sklad kulis, Apolena Veldová, Oksana Zabužko: Muzeum opuštěných tajemství, Ukrajina

Loosovy interiéry, Klatovská 19, Jakub Železný – Robert Menasse: Hlavní město, Rakousko

Moving station, divadelní sál, Kamila Špráchalová, Tamás Jónás: Tatitatitati, Maďarsko

 

Knihkupectví KOSMAS na Klatovské během literárního večera speciálně otevře do 23:00 a bude zázemím pro návštěvníky Loosových interiérů. A co víc? K nákupu zde budou připraveny knihy, jejichž ukázky v průběhu večera uslyšíte.