O NÁS

Jednání
Odvaha
Hra
Angažovanost
Nezávislost

JOHAN je dnes jen málo používanou podobou jména Jan, řecky loanes, latinsky Joahannus. Jméno hebrejského původu. Jméno spojující dvě významné osobnosti, jejichž vtah ke světu, k životu a k člověku postavený na důvěře ke vzdělávání a umění inspiroval zaměření našeho centra. Je nám blízké umělecké hledání, propojování umělecké tvorby s poznáváním a vzájemné uctivý vztah mezi člověkem a přírodním i sociálním prostředím jak jej nabízel svou tvorbou Johann (Jan) Wolfgang Goethe.

Svou prací se hlásíme k pedagogice tvořivé hry i k výchově jako prostředku nápravy neduhů světa, jak to činil svým životem a dílem Jan (Johan) Ámos Komenský.

JOHAN – CENTRUM PRO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ PROJEKTY

Jsme profesionální organizace, která vytvořila unikátní kulturní a společenskou strukturu zaměřenou především na schopnost vnímat současné umění, tvořit a tvorbou reflektovat současná témata. 

Osnovou idejí, jež vedly ke vzniku centra JOHAN, je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti performing arts a výtvarného umění. Soustavně se usilujeme konkrétními činy měnit vnímání umění a kultury v našem městě i regionu, snažíme se svými projekty zvyšovat zájem o svět, o místo, v němž žijeme. Snažíme se prostřednictvím kulturních a uměleckých projektů propojovat lidi a prostřednictvím umění k umění prospívat kvalitě života.

Umění je pro nás výzva, hlas vyjadřující jasné humanistické hodnoty a postoje.

Důsledně se snažíme propojovat svět vzdělávání zaměřeného na rozvoj estetického vnímání, tvořivosti se současnou experimentující tvorbou, její prezentací a propagací v lokálním i mezinárodním měřítku. Jsme spoluzakladateli občanského sdružení Nová síť – sítě pro prezentaci a produkci nezávislého divadla a nezávislých uměleckých projektů. Jsme členem české sekce AITA/IATA, celosvětové organizace na podporu amatérského divadla. Od listopadu 2009 jsme členem prestižní sítě Trans Europe Halles, mezinárodní sítě nezávislých kulturních center vybudovaných v industriálních prostorech, která představuje dynamickou platformu pro nápady, spolupráci a vzájemnou podporu mezi svými členy. Od počátku jsme se také podíleli na úspěšném průběhu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015