O projektu / Art buffé

GALERIE MOVING STATION

navazuje na původní myšlenku Art Buffé (platforma pro současné výtvarné umění, více informací najdete níže) a snaží se udržet umělecké zázemí v prostorách Moving Stataion, a to ve formě galerie. Atraktivní prostory secesní budovy po rekonstrukci vybízí ke kreativitě a nabízí více způsobů instalace, ať už prostorové nebo plošné tvorby.

Cílem galerie je podporovat mladé a začínající umělce a také postupně vybudovat kvalitní a renomovaný výstavní prostor, který bude stát za povšimnutí i pro významné osobnosti výtvarného umění.

V roce 2024 je kurátorem výstavního prostoru Mgr. et MgA. Roman Černík.

ART BUFFÉ
 

Naším cílem je postupně vybudovat v Plzni aktivní platformu pro současné výtvarné umění se zaměřením na podporu mladých začínajících autorů, čerstvých absolventů škol a výrazných nezávislých tvůrců. Zajímá nás setkávání umělců a veřejnosti, otevřený dialog, komunikační socializační úloha výstavních prostor, výchova a vzdělávání v oblasti současného výtvarného umění, spolupráce mezi uměleckými obory, neziskovými organizacemi a institucemi.
 

Chceme vytvořit místo, kde bychom se mohli potkávat, měli možnost konfrontace a diskuse umělců a příznivců (nejen!) výtvarného umění. Právě z tohoto důvodu vznikl pod hlavičkou centra JOHAN projekt ArtBuffé - platforma pro současné výtvarné umění. Celý projekt je výjimečný v tom, že využívá netradiční výstavní prostory, které k současnému výtvarnému umění prostě patří. „Pro realizaci většiny záměrů jsme se rozhodli soustředit naše síly na vybudování otevřeného komunikačního prostoru v prázdné budově starého nádraží Jižní Předměstí (tzv. Moving Station).  Uvědomujeme si, že ale pouhá změna výstavního prostoru nestačí a ptáme se proč a jak dnes prezentovat výtvarné umění. Podle našeho názoru by mělo jít především o jiný způsob prezentace umění. Hledáme možnosti jak diváka aktivně začlenit do vzniku a prezentace díla. Zajímá nás umění, které se rodí ze vztahu, který vzniká mezi dílem a jeho návštěvníkem.