O NÁS

JOHAN 

Jsme profesionální kulturní organizace zaměřená na současné umění a vzdělávání.

Jsme provozovatel scény MOVING STATION Plzeň.
 

Cílem naší činnosti je podpora nezávislé umělecké tvorby především v oblasti divadla, tance, multimediální tvorby a performing arts, a to na amatérské i vysoce profesionální úrovni. Svými projekty se snažíme zvyšovat zájem veřejnosti o dění ve světě, o místo, v němž žijeme. Umění je pro nás výzva, hlas vyjadřující jasné humanistické hodnoty a postoje.
Nabízíme vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti a zároveň stavíme program, který umožnuje poznat a reflektovat současnou experimentující uměleckou tvorbu. Působíme v lokálním, národním i mezinárodním měřítku.

Jsme spoluzakladateli občanského sdružení Nová síť – sítě pro prezentaci a produkci nezávislého divadla a nezávislých uměleckých projektů.
Jsme členem české sekce AITA/IATA, celosvětové organizace na podporu amatérského divadla.
Jsme členem prestižní sítě Trans Europe Halles, mezinárodní sítě nezávislých kulturních center vybudovaných v industriálních prostorech, která představuje dynamickou platformu pro nápady, spolupráci a vzájemnou podporu mezi svými členy. 
Jsme zakládajícími členy Asociace dramacenter České republiky, která pracuje na zvyšování prestiže dramatické výchovy především podporou přímé praxe s dětmi a mládeží.
Jsme členy Asociace nezávislých divadel ČR, která usiluje o kontinuálnost politických rozhodnutí v oblasti divadelní kultury a navazuje komunikaci se všemi stupni veřejné správy a přispívá ke zlepšení kulturní politiky.
Od počátku jsme se také podíleli na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

 

 

JEDNÁNÍ
ODVAHA
HRA
ANGAŽOVANOST
NEZÁVISLOST

JOHAN je dnes jen málo používanou podobou jména Jan, řecky loanes, latinsky Joahannus. Jméno hebrejského původu. Jméno spojující dvě významné osobnosti, jejichž vtah ke světu, k životu a k člověku postavený na důvěře ke vzdělávání a umění inspiroval zaměření našeho centra. Je nám blízké umělecké hledání, propojování umělecké tvorby s poznáváním a vzájemné uctivý vztah mezi člověkem a přírodním i sociálním prostředím jak jej nabízel svou tvorbou Johann (Jan) Wolfgang Goethe.

Svou prací se hlásíme k pedagogice tvořivé hry i k výchově jako prostředku nápravy neduhů světa, jak to činil svým životem a dílem Jan (Johan) Ámos Komenský.