O projektu / Dramacentrum

MOST MEZI UMĚNÍM A VZDĚLÁVÁNÍM

Od počátku své existence pracuje JOHAN na propojování umělecké tvorby se vzděláváním. Snažíme se vychovávat prostřednictvím umění k umění.
Cíleně připravujeme projekty, které rozvíjí vztahy uměleckou výchovou a výchovou prostřednictvím umění.
V naší nabídce jsou kurzy a workshopy pro děti, studenty i umělce.

Naším původním vzdělávacím projektem je „PROJEKT K3".
Zkratka K3 v sobě skrývá tři výrazy: Komunikace – Kooperace – Kreativita.
Všechna tato klíčová slova vystihují podstatu a zaměření projektu a jeho jednotlivých program.
Všechny tři oblasti lze chápat jako prostředky a zároveň cíle celého projektu.
Zdolání každého K pro nás představuje důležitý posun v osobnostním rozvoji, o který prostřednictvím tohoto projektu usilujeme.

DRAMACENTRUM - CENTRUM PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU A DIVADLO

Od ledna 2014 vznikl v Plzni nový prostor pro umělecko-vzdělávací aktivity. Dramacetrum se nachází v bávalé nádražní budově Plzeň Jižní předměstí (Moving Station) a je místem k setkávání dětí, teenagerů i dospělých při společné tvorbě a rozvoji. 
Nabízíme kurzy, kroužky a workshopy z oblasti divadla, dramatické výchovy a uměleckých oborů, které mají k divadlu blízko.

Naším cílem je nejen vzdělávat děti a mládež, ale také přinášet osvětu o výchovné dramatice a umožňovat další vzdělání pedagogům, rodičům a dospělým vůbec.

Ateliér Dramacentra zároveň nabízí prostor projektům z oblasti amatérského divadla, slouží jako divadelní zkušebna i místo pro krátkodobé umělecké projekty.