Tartas / Přehlídky

Postupové přehlídky na 50. DĚTSKOU SCÉNU ve Svitavách

Tartas 2022
Regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů pro Plzeňskýkraj s výběrem na národní přehlídku Dětská scéna.
 
místo konání: Káčko Dobřany
termín: 29. 4. – 1. 5. 2022
 
!POZOR! Na Tartas se nelze hlásit přímo. Je potřeba se přihlásit na některý z Tajtrlíků!
Důležité termíny Tajtrlíků najdete pod fotkou.

Klatovský Tajtrlík 2022
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Klatov a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Stálá divadelní scéna Klatovy
termín: 22. 3. 2022 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2022
 
 
Sušický Tajtrlík 2022
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů ze Sušice a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Kino Sušice
termín: 24. 3. 2022 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2022
 
 
Plzeňský Tajtrlík 2022
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Plzně a okolís výběrem na Tartas.
místo konání: Moving Station, Plzeň
termín: 30. 3. 2022 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2022
 
 
Plánský Tajtrlík 2022
Oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Tachovska a okolí s výběrem na Tartas.
místo konání: Kinonekino, Planá
termín: 31. 3. 2022 od 10:00
uzávěrka přihlášek: 21. 2. 2022