Nabídka prostor / Moving station

Moving Station nabízí pestrou kombinaci čtyř samostatných prostor:

Velký sál o rozměrech 20 x 1 0 x 6 m, s variabilním využitím a kapacitou 150 osob
Stylová nádražní kavárna s kapacitou 50 osob
Vstupní secesní hala v původní podobě z roku 1904
Malý konferenční a výstavní sál s kapacitou 80 osob

Moving Station je vhodným místem pro konání vašich konferencí, firemních akcí, festivalů, přednášek, představení, koncertů, výstav, vernisáží, filmových projekcí, přátelských či uměleckých setkání, svateb a oslav. 

Nabízíme
neotřelou atmosféru
individuální přístup
úpravu prostor na míru a veškeré technické zajištění 
(ozvučení, osvětlení, pódium, elevace, tlumočnická technika atd.)
veškerý potřebný servis vašich akcí (catering, guest service, tlumočení, kulturní program)

Kompletní katalog nabídky naleznete v příloze.

V případě zájmu o pořádání akce na Moving Station se obraťte na Terezu Karbanovou,
+420 775 131 
309, tereza.karbanova@johancentrum.cz

Otázky technické produkce a technologické specifikace směřujte na Petra Beránka, tel: +420 603 554 487, petr.beranek@johancentrum.cz.

Přílohy

Foto: Prostory