Umění dívat se

ART APEL 2020

ART APEL
 

Moving Gallery, umělecká platforma kulturního centra Moving Station v Plzni, vyhlašuje otevřenou výzvu pro rok 2020, která je zaměřená především na začínající autory, čerstvé absolventy škol a výrazné nezávislé tvůrce.

Možnostem se meze nekladou, ať už se jedná o malbu, fotografii, grafiku, ilustraci či prostorovou tvorbu a sochu, přihlaste svůj umělecký projekt a staňte se součástí „hemžící se stanice“ v Plzni, poznejte město kultury 2015.

Původně odjezdová budova železniční stanice z počátku 20. století, v roce 2015 plně zrekonstruovaná jako centrum umění, divadelní prostor a otevřený kulturní prostor nabízí rozmanité plochy k uspořádání výstavy:


Vstupní hala: určena pro prostorové i závěsné instalace

Moving Café: galerie je součástí kavárny a obohacuje tak prostor určený k setkávání.  Místo propojuje umění s každodenním životem a dostává jej tak na oči návštěvníkům a kavárenským povalečům.

Malý sál: prostor, který je primárně určen k pronájmu veřejnosti a pořádání seminářů, čtení, přednášek a podobných událostí. Společně s kavárnou se pod vlivem vystavovaného umění stává nevšední živou galerií.

Prostor před budovou: místo situované na mostě Ivana Magora Jirouse naproti odbavovací hale vlakové stanice Plzeň - Jižní předměstí je určeno pro venkovní instalace větších rozměrů. Venkovní prostor vybízí k vystavování a zároveň k propagaci Moving Station jako umělecké platformy současného umění.
 

Termín zasílání námětů:
14. 3. 2019 – 14. 6. 2019


Kontakt:             
marketa.ticha@johancentrum.cz
www.johancentrum.cz
+ 420 773 740 272


Za veškerou kurátorskou činnost zodpovídá Markéta Tichá.

Více...

Fotografie jako relikvie

Proč se fotografické obrazy tak často stávají součástí mocenských strategií, snažících se je proměnit ve svůj privilegovaný nástroj manipulace? Jaká očekávání mají vůči fotografiím diváci a jak s nimi pracují ti, kteří obrazy produkují? Na tyto otázky se pokusí odpovědět PhDr. Michaela Fišerová, Ph.D. v přednášce s názvem Fotografie jako relikvie? Přednáška se uskuteční 18. června od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13.

 

Více...

Bádání v médiu výstavy

Hostem další přednášky z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti je Mgr. Lada Hubatová – Vacková Ph.D., která přednáší dějiny moderního umění a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Přednáška bude zamyšlením nad kurátorskou koncepcí výstavy, kterou autorka nedávno připravila pro Moravskou galerii v Brně a která byla nazvaná podle její knihy „Tiché revoluce uvnitř ornamentu". Přednáška se uskuteční 21. května od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13. Tentokrát na téma Bádání v médiu výstavy?

 

Více...

Tak to bych udělal taky

Kurátorka a vedoucí oddělení moderního a současného umění Moravské galerie v Brně Mgr. Yvona Ferencová Ph.D. přijede přednášet do Plzně o tom, co se v nás odehrává, ocitneme-li se nepřipravení na výstavě současného umění a jak budovat vztah mezi dílem a návštěvníkem. V pořadí již třetí přednáška z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti se uskuteční 16. dubna od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13. Tentokrát na téma Tak to bych udělal taky ...Současné umění v zajetí omylů.

 

Více...

Mýtus stvoření v komerční reprezentaci

Východiskem přednášky bude analýza kontextů nového papírového tácku Plzeňského Prazdroje, který referuje o „zrození světa“ této značky. Komerční reprezentace často pojímá daný produkt nebo korporaci jako určitý typ komplexního kosmu, jehož počátek se opakuje v rituálním aktu konzumu. Tento akt znamená též uctívání a kvazi-náboženské prožívání daného samostatného „vesmíru“. Komerce buduje specifické „fikční světy“, v nichž se archaickým způsobem mísí profánní a sakrální sféra. 

Více...

Dotyky gestaltu

Gestaltový přístup v psychologii a potom v psychoterapii umožnil uvědomit si některé rysy našeho vnímání, poznání i uvědomování, s nimiž se setkáváme i prostřednictvím toho, co nás oslovuje v umění. Gestaltový přístup v psychoterapii probouzí umění žít jinými i podobnými způsoby jako různé formy umění. Přednáška nabídne posluchačům uvedení ke gestalt přístupu zejména v tomto zaměření a na konkrétních příkladech.

Více...

Umění dívat se

Přednáškový cyklus na téma Umění dívat se… se zaměřuje na hledání role umění v současné společnosti a na proměny interpretačního rámce výtvarného díla. Přednášky se zabývají nejen umělci a jejich díly, ale i účastníky a zprostředkováním současného umění. Jsou určené všem, kteří  se zajímají o umění v jakékoliv jeho podobě a formě. 

Více...