Výstavy

Umělci po škole

Autor: kolektiv

Vernisáž: 14. 5. 2024

Konec výstavy:

Umělci po škole je vzdělávací projekt platformy Máš Umělecké střevo? zaměřený na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách.

Výstava „Umělci po škole“ je závěrečnou částí druhého plzeňského ročníku stejnojmenného vzdělávacího projektu. V produkci platformy Máš umělecké střevo se do hodin výtvarné výchovy v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Novém městě na Moravě a v Táboře zapojili umělkyně a umělci, aby společně s dětmi prozkoumali téma hranic. V Plzni a Plzeňském kraji je zapojeno pět škol a spolupracují převážně s umělci s vazbou Plzeň.

Více...

ZÁPADNÍ EXPRES

Autor: Obras Akrobad

Vernisáž: 12. 12. 2023

Konec výstavy:

Obras Akrobad:  Jsme tvůrčí tandem působící na poli ilustrace, komiksu, volné malby a mural artu. Svedlo nás dohromady společné studium ilustrace na FDULS v Plzni a od té doby spolu malujeme zdi, vydáváme komiksový časopis XRXMAG a v posledních letech realizujeme i výstavní projekty, v nichž se mísí tradiční malba na plátno s dalšími prvky a médií. Ta nezřídka vychází z naší sdílené zkušenosti s graffiti a z lásky k němu, ať už je v ulicích  města, nebo v odlehlých končinách, jimž udává ráz živá příroda.  

Více...

Živí mrtvým nevěří

Autor: Jan Dienstbier

Vernisáž 31. 10. 2023

Konec výstavy: 2. 12. 2023

Jan Dienstbier, který tvoří polovinu etablovaného plzeňského grafického studia Bušek+Dienstbier, představil v galerii Moving Station své lesní fotografie "Nemrtvých". Fotografie vznikaly v průběhu několika let a tvoří cyklus, který je inspirovaný neustálým koloběhem vzniku a zániku. Přírodní objekty před kamerou ožívají, proměňují se působením času, světla, ročních období...

Více...

POST KOM POST

Autor: umělecká skupina 36 SIREK

Vernisáž 11.09.2023

Konec výstavy: 28.10.2023

Výstava 36 SIREK konající se již od roku 2020 na Hojsově Stráži zve ke zhlédnutí děl vybraných umělců, kteří jsou pozváni na tvůrčí pobyt na nedaleké Jižní stráni.

 
Více...

LUSTR ON TOUR

Autor: kolektiv

Vernisáž 07.05.2023

Konec výstavy: 11.06.2023

Festival LUSTR již devátým rokem přináší to nejzajímavější z české i zahraniční nadílky ilustrace a komiksu na jedno místo. Pro rok 2022 měl festival úctyhodných pět samostatných výstavních celků. Hlavní kurátorovaná výstava nesla název Divočáci a snažila se nastínit možné podoby ztvárnění expresivních tendencí v ilustraci.

 
Více...

The Restless Season

Autor: Kateřina Bartůňková

Vernisáž 14.03.2023

Konec výstavy: 07.05.2023

Raná jarní sezóna je vždy neklidná. V očekávání rozpuku je člověk nadmíru těkavý, stejně tak jako je těkavá malba Kateřiny Bartůňkové. 

Kateřina Bartůňková svojí neklidnou malbou narušuje logiku perspektivy, dekonstruuje prostor a vytváří kompozice nové, které vyprávějí příběh pouze pomocí malby, která hraje divokou fauvistickou barevnou paletou. Jednotlivé výjevy na sebe navazují a odhalují nám spletence zážitků běžných dnů, ale snad i autorčiných snů a fantazií.

Více...

2

Autor: Yvona Kovářová a Gabriela Homolová

Vernisáž 16.01.2023

Konec výstavy: 12.03.2023

Dvě autorky, dvě fotografické techniky, dva osobité přístupy, dva odlišné pohledy na očité svědectví i osobní výpovědi. Dva soubory, které jsou si přece jen tak blízké.

Díváme se na dva různé světy propojené přátelstvím. Jeden prostupuje nostalgické bezčasí, z druhého cítíme tíseň a naléhavost. Společně pracují v kontrastu, vypráví však stejný příběh.

Více...

Vizuální smog v Plzni

Autor: Studenti Nerudovy školy

Vernisáž 04.10.2022

Konec výstavy: 16.12.2022 

Výstava je výsledkem dlouhodobého činění se spolku pěstuj prostor a organizace Vizuální smog v Plzni, samotné fotografie jsou díly studentů Nerudovky.

Více...

Uchopené světlo

Autor: Lenka Trčková

Vernisáž 12.09.2022

Konec výstavy: 01.10.2022 

Poznejte tvorbu „světlo-citlivé“ duše autorky prostřednictvím originálních fotografických přístupů zaznamenávajících pomíjivé cesty světla.

S analogovým fotoaparátem Lubitel v ruce umělkyně vrství fragmenty světla na svitkový film, který opakovaně převíjí a tím vytváří záznam v čase pohlcených světelných paprsků. Nechává prostor náhodě. Proces je intuitivní a neřízený. Zrozený obraz sálající intimitu je zachycený na papíře, plátně či ve vaječné skořápce.

 
 
Více...

Umělec umělci vlkem

Autor: Umělecká skupina PES5

Vernisáž 19.04.2022

Konec výstavy: 20.05.2022 

Umělecká skupina s přízviskem PES5 vznikla koncem roku 2020 a jejími členy jsou Jakub Černý, Kristýna Nejedlá Bujárková, Kateřina Frgalova a Veronika Zpěváková - studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Barbara Novorodá - studentka UMPRUM. 

 
Více...

Největší performer

Autor: Tereza Bonaventurová

Vernisáž 23.02.2022

Konec výstavy: 16.04.2022 

Jedna z mnohých definic snažících se postihnout velmi nestálou podstatu umění zní: „Umělec je umění a umění je umělec“. Na první pohled kryptická definice způsobila převrat ve vnímání hranic mezi každodenním životem a uměním, resp. došlo k jejich vymazání. Uměním se na začátku 20. století stávaly objekty, které vytvořili jiní a osobou umělce byly pouze signovány, umělcovy výměšky či dokonce jen umělcovy myšlenky (samozřejmě opatřené certifikátem pravosti, aby se i nehmotné dalo řádně obchodovat na trhu s uměním). Za umělce je tedy logicky považován každý, kdo vytváří umění, tedy může jím být i umění tvořící člověk povoláním politik.

Více...

Haspopo

Autor: Ján Bátorek

Vernisáž 11.01.2022 

Konec výstavy: 18.02.2022 

Veselé reminiscence z dětství umělce jako antropomorfní vlakové mašinky, animovaná zvířátka z televizních pohádek či jiné výjevy z dětského světa se tu potkávají v absurdních situacích.

Naivní vzpomínky na komfort mládí jsou trýzněny realitou nebezpečí nejistého světa dospělosti. Co víc, autor hyperbolicky nadsazuje a divák tak může pohlédnout na zombie Ferdu Mravence či mutantní dinosaury z Jurského parku.

Více...

Faust v komiksu

Autor: Marek Berger, Jörg Hartmann, Magdalena Kaszuba, Janna Klävers, Marie Kohoutová, Anna Kucharčíková, Antonia J. Kühn, Karel Osoha, Viktor Svoboda

Vernisáž 31.11.2021 

Konec výstavy: 22.12.2021 

Výstava je výsledkem již třetího ročníku česko-německého komiksového sympózia v galerii Klenová v Klatovech a nabízí divákům velmi silné mezinárodní téma – adaptaci klasické literární předlohy veršované tragédie Faust od Johanna Wolfganga Goethe (28. 8. 1749 Frankfurt nad Mohanem – 22. 3. 1832 Výmar). 

Více...