Pro školy

Projekt K3

Komunikace – Kooperace – Kreativita
Zdolání každého K pro nás představuje důležitý posun v osobnostním a sociálním rozvoji.
 
Projekt je určen pro školy, třídní kolektivy a školní parlamenty.
Je vystavěn na metodách konstruktivistické pedagogiky, dramatické výchovy a divadla ve výchově.
Více...

O chlapci, který lidem vrátil Slunce

Putování Inuitského chlapce za sluncem.
 
Eskymáci a jejich svět. Uvědomění si důležitosti slunce pro lidský život. Společný zážitek. Kooperace.
Více...

Případ Leopolda Hilznera

Jak snadno ukážeme na někoho prstem? Jak trestáme odlišnost?
 
Téma předsudků ne reálném historickém příběhu. Kooperace, prožitek v roli.
Více...

Referendum

„Minulost nezměním — budoucnost je na mně“
 
Společenská zodpovědnost, kooperace, prožitek v roli.
Více...

Kapitánská škola

Společný zážitek z plavby a nebezpečí, které skýtá…
 
Spolupráce — soudržnost kolektivu v náročné situaci.
 
Může být dobrým adaptačním programem pro nově vzniklé třídy, nebo pomoci kolektivům podpořit spolupráci a vzájemnou podporu.
Více...

Programy na zakázku

Dle vašich potřeb a časových možností, lze programy upravit nebo vytvořit nový přímo vám na míru.
Můžeme také přijet na váš adaptační kurz či školu v přírodě
Více...