Projekty

Ozvěny EKOFILMu v Plzni 2024

Již osmé Ozvěny EKOFILMu – nejvýznamnějšího českého festivalu filmů s tématikou životního prostředí a jeho ochrany – tradičně v Plzni přivítá kulturní prostor Moving Station. 

 

I letos budeme promítat filmy o lidské zodpovědnosti a nutnosti aktivně vstoupit do hry. Výběr zrcadlí rostoucí trend ve světové kinematografii věnovat se ekologickým tématům a hledat společnou cestu k udržitelnějšímu životu na naší planetě.

Více...

PODPORA PARTICIPACE V PLZNI

Jsme rádi, že můžeme společně s Centrem pro komunitní práci Západní Čechy přispět k rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. 

Více...

Vydrží kultura (bez) plánování

Následující publikace vznikla na základě společné diskuse a analýzy stavu organizace. Popisuje dílčí kroky, které postupně mohou pomoci a být inspirací i dalším organizacím v krizových momentech či nestabilní situaci. 

Více...

Zprostředkování umění

Sborník z listopadového pracovního setkání v Galerii Města Plzně, kde se sešli zástupci muzeí a galerií Plzeňského kraje s odborníky, kteří již v oblasti zprostředkování umění delší dobu pracují.

Více...