Summit_2.0 / Mezinárodní projekty

Pracujeme na dalším mezinárodním projektu s legendárním Teatrem Osmego Dnia. Kdysi u nás hráli Pelyněk (17.9. 2005), hráli Archu na náměstí u Bartoloměje a hlavně otvírali před rokem (11.9.2015) obnovený Jižák a jsou tu zas, pracujeme na představení Summit_2.0 a vidět nás můžete v neděli 10. 6. v DEPU od 21.00.  

Summit_2.0 je monumentální divadelní představení, které se odehrává na otevřeném venkovním prostranství, za použití pohyblivých objektů. 

Představení se snaží ukázat vládce světa, celebrity, jež rozsévají kolem sebe zlatý déšť korálků, září, baví se na úkor jiných lidí a zcela odtrženi od reality rozhodují o jejich osudech. Protikladem světa vládnoucích je svět nových generací: mladých lidí, kteří se rozhodli pro jiný život, jiný styl. Během inscenace dochází ke střetu těchto dvou realit. Jednotlivá dějství navazují na proslulé Buñuelovy filmy Nenápadný půvab buržoazie a Přízrak svobody.

Součástí projektu jsou i workshopy s autory pro místní umělce v Plzni (4.7.- 10.7.2015)
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky. V Plzni (a následně v Praze 12.7.) je projekt uveden ve spolupráci s centrem pro kulturní na sociální nprojekty JOHAN, kreativním prostorem DEPO2015 a společností Art Prométeus.