Kapitánská škola / Pro školy

Společný zážitek z plavby a nebezpečí, které skýtá…
 
Spolupráce — soudržnost kolektivu v náročné situaci.
 
Může být dobrým adaptačním programem pro nově vzniklé třídy, nebo pomoci kolektivům podpořit spolupráci a vzájemnou podporu.
Časová dotace: 3 x 3 vyučovací hodiny
 
Věk: 5.-7. třída
 
Zaměření: Kooperace
 
Téma: Spolupráce — soudržnost kolektivu v náročné situaci
 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
 
Návaznost na vzdělávací oblasti: Člověk a příroda (Zeměpis), Člověk a společnost (Dějepis)
 
Dílčí cíle:
  • Rozvíjet schopnost práce ve skupině — komunikace a kooperace, ochota ke společnému kompromisu — odložit vlastní nápad, respektovat potřeby druhého, nechat mluvit ostatní a naslouchat jim.
  • Zaměřit se na řešení problému v krizové situaci.
  • Seznámit se s tématem zámořských objevů (Bermudský trojúhelník).
  • Vyzkoušet si základní výchovně dramatické techniky — hra v roli, živé obrazy, imaginace.
 
Metody a techniky: Diskuse a reflexe, pohybově zážitkové aktivity, živý obraz, brainstorming, kooperační hry, imaginace, hra v roli, brainstorming.
 
Cena programu: 5 500Kč