O chlapci, který lidem vrátil Slunce / Pro školy

Putování Inuitského chlapce za sluncem.
 
Eskymáci a jejich svět. Uvědomění si důležitosti slunce pro lidský život. Společný zážitek. Kooperace.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
 
Věk: 1.-3. třída
 
Zaměření: Literatura
 
Téma: Proč je Slunce nezbytné pro lidský život
 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
 
Návaznost na vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (ČJ a literatura), Člověk a příroda (Zeměpis)
 
Anotace programu: Žáci se seznamují s životem v eskymácké vesnici. Dostanou možnost pocítit, jak by se tento život změnil, kdyby na nebi nebylo slunce. S využitím dramatických technik jej získávají zpět. Práce s příběhem eskymácké pohádky z knihy Poháky z Iglů, jejíž autorem je Jan Suchl.
 
Dílčí cíle: Rozvoj dětského čtenářeství, seznámení s poetikou eskymáckých pohádek, vstup do příhěbu, rozvoj imaginace a fantazie, život eskymáků, komunkace a kooperace, společný zážitek, seznámení se se zaákladními technikami dramatické výchovy.
 
Metody a techniky: Diskuse, reflexe, hra v roli, kooperační hry, kresebné techniky, učitel v roli, hry na rozvoj smyslového vnímání, pohybové hry, pantomima.
 
Cena programu: 2 000 Kč