Programy na zakázku / Pro školy

Dle vašich potřeb a časových možností, lze programy upravit nebo vytvořit nový přímo vám na míru.
Můžeme také přijet na váš adaptační kurz či školu v přírodě