Projekt K3 / Pro školy

Komunikace – Kooperace – Kreativita
Zdolání každého K pro nás představuje důležitý posun v osobnostním a sociálním rozvoji.
 
Projekt je určen pro školy, třídní kolektivy a školní parlamenty.
Je vystavěn na metodách konstruktivistické pedagogiky, dramatické výchovy a divadla ve výchově.

Cíle projektu
  • Rozvíjení sociálních, personálních a komunikačních kompetencí
  • Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole
  • Výchova k toleranci a nabourávání předsudků a stereotypů v mezilidských vztazích
  • Podpora dobrých vztahů ve třídě
  • Zprostředkování prožitku vstupem do fikční reality, rozvíjení empatie;
  • Nabídka aktuálních, zásadních, zajímavých témat, která zároveň vycházejí z RVP
  • Rozvoj tvořivosti a vztahu k divadlu, literatuře a umění vůbec
Lektoři mohou přijít přímo do Vaší školy, nebo je možné program uskutečnit v prostorách Dramacentra v Moving Station a ochutnat tak specifický divadelní prostor.
 
Pro objednání programů nebo další informace kontaktujte, prosím, koordinátorku Dramacentra Martinu Jelínkovou: martina.jelinkova@johancentrum.cz, 775 131 440