Šestplusjedenstatečných: ŠESTÝ SMYSL MĚSTA / Program Moving Station

15. 1. 2024, 19:00, velký sál Moving Station

Jak voní vaše město? Kolik očí vás vidí, když přebíháte na červenou? Jaké vůně se nesou vaší ulicí? Jste i vy otiskem vašeho města? Kolik měst je vašich? Kolik vašich měst je našich?
 
Absolventská imerzivní site specific inscenace studentského tvůrčího týmu z Katedry výchovné dramatiky pražské DAMU se zabývá fenoménem města. Vstupním impulsem pro cestu k inscenaci byla interaktivní výstava Já město písecké galerie Sladovna. Na základě poctivého zúčastněného osobního průzkumu města nahlíží autoři svou kolektivní scénickou akcí na město a města, na bazální životní prostředí většiny z nás, z nejrůznějších úrovní a úhlů pohledů. Výsledkem je členité scénické oratorium o snech i touhách, které k městům, s městy a pro města prožíváme. 
 
Inscenace je vždy modifikována možnostmi a impulsy konkrétního prostorem v němž je uváděna.
 
VYTVOŘILI A HRAJÍ: Anna Brixi, Tereza Hardtová, Jan Havlice, Leona Houdková, Karolína Klempířová, Tereza Mátlová, Kateřina Tafatová
UMĚLECKÉ VEDENÍ PROJEKTU: doc., MgA., Mgr. Ivana Sobková a MgA., Mgr. Roman Černík
PREMIÉRA: 27.10. 2023 v pražském divadle DISK
DÉLKA: 60 minut
 
Vznik inscenace byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže DAMU. 
Poděkování za podporu a spolupráci při vzniku inscenace patří galerii hrou Sladovna v Písku a kulturnímu prostoru Moving Station Plzeň.
 
Na tuto inscenaci je možné uplatnit předplatné Moving Station 2023/2024.

...