Bádání v médiu výstavy / Umění dívat se

Hostem další přednášky z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti je Mgr. Lada Hubatová – Vacková Ph.D., která přednáší dějiny moderního umění a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Přednáška bude zamyšlením nad kurátorskou koncepcí výstavy, kterou autorka nedávno připravila pro Moravskou galerii v Brně a která byla nazvaná podle její knihy „Tiché revoluce uvnitř ornamentu". Přednáška se uskuteční 21. května od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13. Tentokrát na téma Bádání v médiu výstavy?

 

Lze textové informace proměnit ve vizuální? Výstavní projekt „Tiché revoluce uvnitř ornamentu“ chce obnovit roli ornamentu v kontextu dějin umění. Zaměřuje se na experimentální pokusy v oblasti dekorativního umění kolem roku 1900. Recenzent Josef Ledvina výstavu pojmenoval „bádáním v médiu výstavy“. Samotné výstavě totiž předcházelo vydání stejnojmenné knihy, která zpracovávala pětiletý výzkum. Na konkrétních obrazových příkladech se autorka pokusí představit, která témata ve výstavě akcentovala a vyjmula tak z lineárního výkladu knihy.

Lada Hubatová – Vacková se věnuje počátkům uměleckého průmyslu, metodám výuky dekorativního umění a ornamentálním praktikám konce 19. a počátku 20. století. Spolupracovala na projektu Husákovo 3+1, zajímá se o estetiku každodennosti normalizační doby a o alternativní polohy designu 60. – 80. let. 

Heleny Dienstbierové Šimicové jsme se zeptali na další pokračování cyklu: „V rámci přednáškové cyklu je připravená ještě jedna přednáška PhDr. Michaely Fišerové na téma Fotografie jako relikvie?, která se uskuteční 18. 6. 2013. Po prázdninové pauze bychom chtěli opět pokračovat, ale zatím to závisí na jednáních s galerií a zejména na získání finanční podpory této aktivity.“