Dotyky gestaltu / Umění dívat se

Gestaltový přístup v psychologii a potom v psychoterapii umožnil uvědomit si některé rysy našeho vnímání, poznání i uvědomování, s nimiž se setkáváme i prostřednictvím toho, co nás oslovuje v umění. Gestaltový přístup v psychoterapii probouzí umění žít jinými i podobnými způsoby jako různé formy umění. Přednáška nabídne posluchačům uvedení ke gestalt přístupu zejména v tomto zaměření a na konkrétních příkladech.

Místo konání: Přednáškový sál Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13
Přednášející: PhDr. Jaromír Murgaš CSc. (*1958). Vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze a nyní je zástupcem vedoucího katedry filozofie FF ZČU.