Fotografie jako relikvie / Umění dívat se

Proč se fotografické obrazy tak často stávají součástí mocenských strategií, snažících se je proměnit ve svůj privilegovaný nástroj manipulace? Jaká očekávání mají vůči fotografiím diváci a jak s nimi pracují ti, kteří obrazy produkují? Na tyto otázky se pokusí odpovědět PhDr. Michaela Fišerová, Ph.D. v přednášce s názvem Fotografie jako relikvie? Přednáška se uskuteční 18. června od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13.

 

Přednáška uvádí do aktuálně probíhající filosofické diskuse o specifické povaze fotografického média, o jeho schopnosti vyvolávat dojem relikvie, věrohodného ostatku minulosti. Fotografie - světelný otisk, vizuální „punkce“ ze stavu světa v momentu snímání - v tomto smyslu zůstává nevyhnutelně spjata s otázkou důvěřivosti pohledu diváků a jejich přesvědčení o skutečné existenci toho, co nám ukazuje. Cílem přednášky je prozkoumat problematický vztah fotografického obrazu a politické moci, schopné strategicky využívat a zneužívat naše diskursivní očekávání od fotografie jako od obrazu schopného dokazovat skutečnost minulých událostí a ukazovat nám pravý vzhled toho, co zde již není.

PhDr. Michaela Fišerová Ph.D. působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, je spoluautorka kolektivní monografie Rozum, nerozum a předsvědčivost obrazů (2012), která se zabývá reflexí různorodých manipulačních strategií, jejichž předmětem je obraz a spolu s ním i my, jeho recipienti.

Přednášky si našly své příznivce a od září se budete moci těšit na jejich pokračování. „Po prázdninové pauze budeme opět pokračovat. Přednášky jsou oblíbené u návštěvníků galerie a u studentů Západočeské univerzity, zejména Ústavu umění a designu, což nás samozřejmě moc těší“, vysvětluje organizátorka přednáškového cyklu Helena Dienstbierová Šimicová.