Mýtus stvoření v komerční reprezentaci / Umění dívat se

Východiskem přednášky bude analýza kontextů nového papírového tácku Plzeňského Prazdroje, který referuje o „zrození světa“ této značky. Komerční reprezentace často pojímá daný produkt nebo korporaci jako určitý typ komplexního kosmu, jehož počátek se opakuje v rituálním aktu konzumu. Tento akt znamená též uctívání a kvazi-náboženské prožívání daného samostatného „vesmíru“. Komerce buduje specifické „fikční světy“, v nichž se archaickým způsobem mísí profánní a sakrální sféra. 

Moment stvoření, dynamiky a progresu je označen třeba motivem aury, vyzařování, prvotním aktem prosvětlení prázdna, které organizuje chaos a klestí pustinu předcházející zrození značky. Podobně se stvoření nového světa stalo nosným poselstvím ve znělkách filmových produkčních firem nebo v reprezentacích některých farmaceutických společností. Motivy světla a expanze s jejich rozvětvenou ikonografií nás zvou do nových prostor komerčních vizí, jejichž horizontem je „nebeský Jeruzalém“ popř. pozemská utopie typu Campanellova Slunečního státu.

19. 3. 2013 od 18:00
Místo konání: Přednáškový sál Západočeské galerie v Plzni, Pražská 13
Přednášející: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (*1974). Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a přednáší na Fakultě humanitních studií UK a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.