Tak to bych udělal taky / Umění dívat se

Kurátorka a vedoucí oddělení moderního a současného umění Moravské galerie v Brně Mgr. Yvona Ferencová Ph.D. přijede přednášet do Plzně o tom, co se v nás odehrává, ocitneme-li se nepřipravení na výstavě současného umění a jak budovat vztah mezi dílem a návštěvníkem. V pořadí již třetí přednáška z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti se uskuteční 16. dubna od 18:00 v sále Západočeské galerie v Plzni, v ulici Pražská 13. Tentokrát na téma Tak to bych udělal taky ...Současné umění v zajetí omylů.

 

Yvona Ferencová se z pozice kurátorky současného výtvarného umění zaměří na galerijního diváka jakožto pozorovatele a příjemce, kterému se do cesty k přijetí současného umění často staví nedostatečná otevřenost či zkušenost s novými přístupy a formami. Kurátor je pak v této situaci nejen autorem koncepce výstavy, ale ideálně i ve spolupráci s edukačními pracovníky galerie zprostředkovatelem porozumění a komunikace mezi dílem a divákem. „Tam kde chybí otevřenost se velmi rychle do cesty komunikaci staví překážky, které znesnadňují přijetí díla divákem. Neporozumění, opovržení, odsuzování doprovází strach z neznámého, stejně jako limity příjemce, vysvětluje kurátorka Moravské galerie v Brně Yvona Ferencová. Na to, jakým způsobem přemoci pochybnosti a svobodně se pustit do dialogu s dílem, ale i sebou samým, budeme společně hledat odpovědi v rámci přednášky, která bude doplněna konkrétními ukázkami a diskusí s krátkým workshopem.

Přednáškový cyklus připravilo občanské sdružení JOHAN ve spolupráci se Západočeskou galerií.

Yvona Ferencová se kromě sledováni aktuálních proměn současné umělecké scény zaměřuje především na umění druhé poloviny 20. století. Dlouhodobě se zabývá otázkami souvisejícími s možnostmi interpretace výtvarného umění nejširší veřejnosti včetně handicapovaných návštěvníků galerie (projekty Možná sdělení, Neviditelná příčina). Je autorkou řady výstavních projektů (z posledních např. Dominik Lang; Spící město; 54. bienále výtvarného umění Benátkách, pavilon České republiky a Slovenské republiky, 2010; …a nezapomeňte na květiny, Pražákův Palác, Moravská galerie v Brně, 2010).

Tři otázky pro Yvonu Ferencovou:

Jak jste se dostala ke zprostředkování umění a sbírek?

„Možnost bližšího spojení galerie a veřejnosti mě zajímala už před vstupem do Moravské galerie v Brně.V Galerii Lužánky, kterou jsme s Naďou Obrátilovou založily začátkem devadesátých let (inspirovala nás výstava současného umění na BVV připravená Egonem Bondym). Od samého počátku jsme počítaly s návštěvami škol a dětských návštěvníků. Bylo to v čase, kdy podobné aktivity teprve ožívaly v Domě umění v Brně díky studentům Radka Horáčka z Pedagogické fakulty MU. Mou vstupenkou do Moravské galerie, byla účast na projektu Japonské dny v Brně, kde jsem iniciovala řadu aktivit.“

Jak získat pro tento v České republice málo viditelný přístup zřizovatele a vedení organizace?

„Veškeré aktivity pro veřejnost spojené s prací se sbírkovými předměty či zapůjčenými díly jsou podmíněny zájmy instituce jako celku. V každém případě, je rozhodující ředitel, který zásadně ovlivňuje a většinou i určuje směřování instituce. O rozvoj aktivit souvisejících se zprostředkováním uměni se v Moravské galerii v Brně zasloužila ve své době nově ustanovená ředitelka Kaliopi Chamonikolasova (1997). Další z nastupujících ředitelů, Marek Pokorný (2004), přejal již ověřený model a dále jej rozvinul v podmínkách zrovnoprávňujících práci lektora a kurátora. Lektoři se tak stali rovnoprávnými členy týmu zajišťujícího podobu výstavního projektu, a to počínaje prvními schůzkami až po závěrečnou realizaci. V rozpočtu chystaných výstav je v současné době již stabilně vyhrazeno místo zohledňující náklady spojené s přípravou interaktivní časti, která se stala nedílnou součástí výstav. Každoročně jsou tradiční programy doplňovány sobotními ateliéry,letními kurzy a workshopy. Spektrum nabídky se stále rozšiřuje – věkové rozpětí je od malých děti po seniory, včetně speciálních programů pro handicapované návštěvníky. Osvědčeným způsobem jak budovat vztah s veřejností je kvalita nabízených služeb. To platí stejně i pro veškeré aktivity určené návštěvníkovi. Zájemci se vrací tam, kde předpokládají naplnění svých požadavků.“

Jak spolupracovat v rámci oboru?

„Na první místo zde stavím komunikaci. Velmi důležitá je informovanost. Každá z instituci se svým zacílením a záměrem může lišit, což je opět obohacující zkušenost. Každý z programů může byt velmi odlišný. Neexistuje jedna cesta. Naopak se záměry se mění i podoby programů, jejich počet je značný. Je třeba čerpat zkušenosti tam, kde již bylo možné postoupit v hledání dále a zvažovat, jak dalece je daný postup nosný. Navštěvovat partnerské instituce v Česku i zahraničí. Nezůstávat v jednoduchých a snadných modelech typu omalovánky, puzzle, testy, ale naopak hledat dál. Obor zprostředkování umění nabízí mnoho, pokud je zájemce ochoten experimentovat a neustat v objevování. Stává se oborem dobrodružným v dobrem slova smyslu.“

Výstava Nejkrásnější obraz a dílna Obraz a příběh

Nenechte si ujít výstavu Nejkrásnější obraz stejnojmenného projektu, který započal v loňském roce sběrem obrazů, které visí v našich domácnostech a tvoří jakousi soukromou galerii každého z nás. Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se uskuteční 15. dubna od 17:00 v Totem RDC, Kaznějovská č. 51, Plzeň. Všichni máme nějaké povědomí o tom, co je to krása, ale každý si ji představujeme jinak, prožíváme ji jinak. Je tedy možné zvolit nejkrásnější obraz? Jaké má parametry? “K výstavě proběhne také dílna, která nabídne zamyšlení nad vystavenými obrazy a texty, které ve formě příběhů nabízejí vysvětlení toho, proč právě ten který obraz považuje jeho majitel za nejkrásnější. Budeme se zabývat tím, co dělá obraz obrazem a také vztahem mezi obrazem a textovým vyjádřením. Prověříme schopnosti našeho vnímání a interpretace viděného”, vysvětluje organizátorka výstavy a lektorka dílny Helena D. Šimicová. Dílna se uskuteční 7. května od 17:00 do 19:00 rovněž v Totem RDC. Na dílnu přineste (nebo na e-mail simicova.h@seznam.cz pošlete) fotografii Vámi zvoleného „nejkrásnějšího“ obrazu, který visí u Vás doma a napište krátké zdůvodnění, proč je právě tento obraz pro Vás nejkrásnější.