2 / Výstavy

Autor: Yvona Kovářová a Gabriela Homolová

Vernisáž 16.01.2023

Konec výstavy: 12.03.2023

Dvě autorky, dvě fotografické techniky, dva osobité přístupy, dva odlišné pohledy na očité svědectví i osobní výpovědi. Dva soubory, které jsou si přece jen tak blízké.

Díváme se na dva různé světy propojené přátelstvím. Jeden prostupuje nostalgické bezčasí, z druhého cítíme tíseň a naléhavost. Společně pracují v kontrastu, vypráví však stejný příběh.

Galerie Moving Station hostí výstavu prací dvou místních výtvarnic, které si pro svoje umělecké vyjádření vzaly do rukou fotoaparát.

Jejich fotografie, často pořízené na analogový film, na sebe reagují a doplňují se. Vrcholným vyjádřením tohoto dialogu je fotografický objekt kolejnic, který jakožto centrální bod celé výstavy představuje ucelený výběr ze souboru prací obou umělkyň.

  Kurátorkou výstavy je Jana Jarošová.