Největší performer / Výstavy

Autor: Tereza Bonaventurová

Vernisáž 23.02.2022

Konec výstavy: 16.04.2022 

Jedna z mnohých definic snažících se postihnout velmi nestálou podstatu umění zní: „Umělec je umění a umění je umělec“. Na první pohled kryptická definice způsobila převrat ve vnímání hranic mezi každodenním životem a uměním, resp. došlo k jejich vymazání. Uměním se na začátku 20. století stávaly objekty, které vytvořili jiní a osobou umělce byly pouze signovány, umělcovy výměšky či dokonce jen umělcovy myšlenky (samozřejmě opatřené certifikátem pravosti, aby se i nehmotné dalo řádně obchodovat na trhu s uměním). Za umělce je tedy logicky považován každý, kdo vytváří umění, tedy může jím být i umění tvořící člověk povoláním politik.

Jednoho takového politika-umělce si jakožto námět pro svoje zkoumání zvolila Tereza Bonaventurová a na své vůbec první plzeňské výstavě představí kariéru jednoho z nejvýznamnějších politiků-performerů působících v České republice, samotnou hlavu státu. Z kunsthistoricky-kritické perspektivy nově nastoupené tvůrčí generace zkoumá autorka tvorbu vrcholného období Miloše Zemana a demonstruje tím jeho význam na české umělecké scéně, který ostatně potvrzuje i uznání Zemanovy performativní tvorby ze strany významné české umělecké skupiny Ztohoven. Tereza Bonaventurová na výstavě představuje výběr z kruciálních performativně-happeningových akcí našeho prezidenta v období po svém zvolení do prezidentského křesla.

Výstava Největší performer poskytuje divákům vhled do fantaskně-absurdního konceptuálního způsobu práce Terezy Bonaventurové, absolventky ateliéru fotografie na univerzitě v Ústí, zároveň však ve svém důsledku otevírá debatu nad tím, kdo může vytvářet umění a co z obyčejné události tvoří událost uměleckou.

Kurátorkou výstavy je Jana Jarošová