The Restless Season / Výstavy

Autor: Kateřina Bartůňková

Vernisáž 14.03.2023

Konec výstavy: 07.05.2023

Raná jarní sezóna je vždy neklidná. V očekávání rozpuku je člověk nadmíru těkavý, stejně tak jako je těkavá malba Kateřiny Bartůňkové. 

Kateřina Bartůňková svojí neklidnou malbou narušuje logiku perspektivy, dekonstruuje prostor a vytváří kompozice nové, které vyprávějí příběh pouze pomocí malby, která hraje divokou fauvistickou barevnou paletou. Jednotlivé výjevy na sebe navazují a odhalují nám spletence zážitků běžných dnů, ale snad i autorčiných snů a fantazií.

Tvary tančí na plátně společně s figurami malířčiných přátel za doprovodu neslyšených tónu v divoké kadenci, kterou si pozorovatel může pouze domýšlet. Kateřina v obrazech lakonicky schovává malé jinotaje a symboly do až kubistických kompozic a nechává tak diváka se do mraveniště akrylové barvy ponořit opravdu hluboko.

Kateřina je v současnosti studentkou prvního ročníku magisterského studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni v ateliéru malby pod vedením Vladimíra Vély

Kurátorkou výstavy je Jana Jarošová.