Umělec umělci vlkem / Výstavy

Autor: Umělecká skupina PES5

Vernisáž 19.04.2022

Konec výstavy: 20.05.2022 

Umělecká skupina s přízviskem PES5 vznikla koncem roku 2020 a jejími členy jsou Jakub Černý, Kristýna Nejedlá Bujárková, Kateřina Frgalova a Veronika Zpěváková - studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a Barbara Novorodá - studentka UMPRUM. 

 

Na aktuální výstavě v galerii Moving Station zpracovávají téma umění jako boje o medaile, ve kterém na někoho vždy musí vyjít ta bramborová. Toto uměleckými kruhy rezonující téma si každý z členů skupiny zpracoval po svém, společným leitmotivem však zůstává ve vzduchu neustále hmatatelná otázka, jak posoudit kvalitu umění? Jak vůbec hodnotit něco tak niterně subjektivního jako umělecký projev jednotlivce? Nároky kladené na řemeslné zpracování již dávno nejsou kvalitu udávajícím faktorem uměleckého díla. Irelevantní jsou na trhu se současným uměním i fyzické atributy díla. Mezi akademicky vyzdvihovanými umělci a umělci, jejichž díla jsou poptávána na trhu s uměním, je též disproporce. Je tedy namístě jakási regrese uměleckého projevu a navrácení se k prostému bytí? Jakou má ale šanci takováto umělecká praxe ve světě poháněném neustálým tlakem na komodifikaci veškerých lidských aktivit? Trh s uměním každoročně hltá miliony dolarů, a přesto se většina absolventů uměleckých škol svojí tvorbou neuživí.

Umělecká skupina PES5 nepřímo odpovídá svým charakteristickým způsobem, zástupným symbolem umělcovy kapitulace se v jejich pojetí stává obyčejná brambora.

Kurátorka výstavy: Jana Jarošová.