Vizuální smog v Plzni / Výstavy

Autor: Studenti Nerudovy školy

Vernisáž 04.10.2022

Konec výstavy: 16.12.2022 

Výstava je výsledkem dlouhodobého činění se spolku pěstuj prostor a organizace Vizuální smog v Plzni, samotné fotografie jsou díly studentů Nerudovky.

I když se jedná o fotografie dokumentující grafické nešvary ve veřejném prostoru, pojetí není čistě dokumentární, s fotkou se pracovalo a její forma se měnila do podoby připomínající koláže. 

Kurátorkami jsou Yvona Kovářová a Jana Jarošová